Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda – Nyékládháza

Szeretettel köszöntöm Önt a Nyékládházi Dargay Attila Gyermekvarázs Óvodában!

Remélem, hogy e betekintéssel több információt és átfogóbb képet kap intézményeink belső életéről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kulturált környezetre, gyermekeinkre.

Köszönjük azt a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodánkban továbbra is magas színvonalon, családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.

Borsod megye déli részén, Nyékládháza város szívében helyezkednek el intézményeink. Mindkét óvodánk, névadónk, Dargay Attila özvegyének – Henrik Irén – szavaival élve „kis országunk gyöngyszemei”. Minden igényt kielégítő tárgyi, személyi feltételekkel rendelkező, a mai kornak maximálisan megfelelő környezetben várjuk az óvodás korú gyermekeket.

Nevelésünk középpontjában a gyermek áll, aki autonóm személyiség. Legjellemzőbb tulajdonsága a nyitottság, az érdeklődés, a befogadás, a tudni akarás és az önmegvalósítás. Óvodánk egészséges, harmonikus gyermeki személyiségeket nevel, akik jó mozgáskészséggel, egészséges testi fejlettséggel, jó beszédkészséggel és koruknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. Érzékenyen fordulnak egymás felé, elfogadják a másságot. Az őket körülvevő környezet iránt fogékonyak, a természet szeretetére, védelmére érzékenyek. Érdeklődőek, tevékenyek, helyes közösségi és erkölcsi szokásokkal bírnak, boldog, kiegyensúlyozott gyerekek.

A 2013/2014-es tanévet új program jegyében kezdte meg az óvoda.

 A Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda az” Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”nevű programmal folytatja pedagógiai  tevékenységét. Mivel országos szinten is két gyönyörű óvodával büszkélkedhetünk, szeretnénk igazi tartalommal megtölteni. Kolléganőim képzett óvodapedagógusok, akik készen állnak a megújulásra.

Új programunk alappillérei, főbb specifikumai:

  • az érzelmekre  épít, amiben nagy hangsúlyt  kap a humor.
  • a gyermekek esztétikai tevékenységét, alkotókészségének fejlesztését hangsúlyozza.

A gyermekeket egyéni képességeik figyelembevételével, környezetükben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életre alkalmassá váló gyermekekké szeretnénk nevelni. Hangsúlyozottan készség és képességfejlesztő az új programunk, hiszen egyedül az óvoda memória-orientált intézmény, az iskolában már elolvassák és megtanulják, amit kell. A „mi” dolgunk hogy ezeket a készségeket, képességeket kifejlesszük, amennyire lehet. Éppen ezért a délelőttök folyamán kis csoportokban differenciáltan folynak a fejlesztések. Csak a mesék feldolgozása és az énekes körjátékok történnek az egész csoporttal egyszerre közösen. Itt formáljuk zenei ízlésüket is. Hasznos lesz, ha a komoly és a népzene számukra is ismertté válik, természetesen korosztályuknak megfelelő szinten. Érkezéskor halk zeneszóval várjuk a gyermekeinket.

Továbbra is alap tevékenységünk  a részképességeikben lemaradt gyermekek fejlesztése. Ez évtől azonban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek kiemelésére is. A tehetséggondozásnak a helyi általános iskolában is van folytatása.

Az óvoda fő tevékenysége a játék. 8-9 óráig folyamatos étkeztetéssel nem törjük meg a „játék varázsát” hanem hagyunk időt, hogy a gyermekek befejezzék, amit elkezdtek, s az 1 órás időintervallumban ők válasszák meg, mikor szeretnének tízóraizni. Ez a korábban jövő gyermekeknek is kedvez, mivel ők legtöbbször hamarabb megéheznek, mint később jövő társaik. Az ebéd és az uzsonna egyszerre történik.

Kiemelt eleme még programunknak az egészséges életmódra nevelés. Ebben a táplálkozáson kívül a mindennapi testmozgás is beletartozik. Az ebéd előtti, felnőttekkel közös kocogást az udvaron már most nagyon kedvelik gyermekeink. Célunk, hogy a mozgást megszeressék a gyermekek. A gyümölcsnapok néhány csoportban már gyakorlattá váltak.

Készül az ovi-galériánk, s lesznek olyan ünnepek, amelyeket a régi hagyományoktól eltérően fogunk megtartani. A csoportszobák elrendezésében is történik némi  változtatás.

 Mivel az új oktatási törvény és programunk bevezetése egy időre esett, van néhány dolog, amit a félreértések elkerülése végett szeretnék ezúton is tisztázni. A családlátogatásokat  régebben is el kellett végezni az óvodapedagógusoknak, most ez  újra munkájuk részévé vált. Kérem a Kedves Szülők szíves megértését és segítségét az anamnézis lapok kitöltéséhez.

A fakultatív programok is csak a szorgalmi idő előtt és után történhetnek. Ezt is törvény szabályozza, tehát a modern táncra ½ 8-tól, az angol oktatásra 16 óra után kerül sor.

Ettől az évtől a gyermekeknek 6 éves kortól kötelező az iskolába lépés. Ez alól csak kivételes esetben kérheti felmentésüket az óvoda.

Pedagógiai hitvallásunkat, a gyermekekhez való odafordulásunkat leginkább a  következő idézettel fejezhetjük ki:

“Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre”

 Óvodánk kollektívája:

 

 Gálné Vasvenszki Judit

       óvodavezető

 Körhegyiné Papp Adrienn

  óvodavezető helyettes


Pillangó csoport

Bacsa Istvánné (Mónika néni)

Molnárné Tóth Ildikó (Ildikó néni)

Búz Ferencné (Marika néni)

Napocska csoport

Szőkéné Bernáth Mária (Marika néni)

Laczainé Sárga Katalin (Kati néni)

Portik Éva (Éva néni)

Méhecske csoport

Rácz Róbertné (Kriszti néni)

Körhegyiné Papp Adrienn (Adri néni)

Postáné Bodolai Andrea (Andi néni)

 Süni csoport

Varga Judit (Jutka néni)

Dobsiné Madarassi Magdolna (Magdi néni)

Zöld Istvánné (Ircsi néni)

Ládházi Tagóvoda: 

Handa György Zsoltné, tagintézmény vezető

Maci csoport                                                             

Handa György Zsoltné (Adrienn néni)                      

Molnár Vargáné Ádám Mária (Manka néni)            

Paksi Dezsőné (Juliska néni)                                   

Katica csoport

Bíróné Kun Enikő (Enikő néni)

Lakatosné Azari Klára (Klári néni)

Smalkó Béláné (Andi néni)

Óvodatitkár:

Kiss Viktória

Technikai dolgozó: 

Tóth Lajosné (Ildikó néni)

 

Nevelő munkánkat kiegészítő szolgáltatásaink:

  • Angol nyelvoktatás
  • Standard táncoktatás
  • Hitoktatás (3 felekezet részéről)
  • Logopédiai szűrés
  • Gyógypedagógia felzárkóztatás (szakvélemény alapján)
  • Differenciált egyéni fejlesztés (igény szerint)
  • Úszásoktatás (nagycsoport)